2017 TEMMUZ CİLT 12 SAYI 47

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

ABMYOD TEMMUZ 2017

ISSN: 1306-3375

e-ISSN: 2148-9998

Cilt: 12  –  Sayı: 47

DOI: 10.17932/IAU.ABMYOD.2006.005

ABMYOD TEMMUZ 2017

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Kalite kontrol tekniklerinin uygulanmasında bilgisayar programlarının kullanılması

Hüseyin Besim AKIN

PDF
İşveren markası uygulamalarının çalışanların işyerine cezp olmasında duygusal bağlılığın aracılık rolü: Bir uygulama

Hilmi DÖNMEZ

PDF
Tampon baskı sisteminde tram sıklığının nokta kazancına etkisinin incelenmesi

Mehmet OKTAV

Emel BİROL 

PDF
Türkiye’de kentsel dönüşüm

Fatih Turan YAMAN

Uysal ŞAHİNBAŞ

PDF
Mali kârdan ticari kâra geçiş uygulamasında kayıt ve raporlama düzeni

Kenan YÜCEL

PDF
Eloksal kaplama tesislerinde atıksu ve hammadde geri kazanımının önemi

Kemal TÜTÜN

Zafer UTLU

B.Yeşim BÜYÜKAKINCI 

PDF
ABMYOD
Secured By miniOrange