Editörün Mesajı

Başkan’dan

Yükseköğretim; tartışmasız, bir ülkenin en önemli kurumlarından biridir. Sadece kendi varlığı değil, insan kaynağı olarak bütün kurumlara hizmet üreten bir yapıya sahiptir. Bu görevinin dışında; kurumlara danışmanlık hizmeti, proje desteği, eğitim katkısı, ülke yönetiminin şekillenmesi ve buna benzer pek çok sahada büyük destek veren çok önemli bir kurumdur.

Ülkenin bilgi bankası, hafızası ve ışığıdır. Bu ışık ne kadar parlak olursa her şey o kadar net görülür, karanlık azalır, şeffaflık artar, o kadar sağlıklı sonuç alınır. Bu nedenlerden dolayı, bu değerli kurumlarda görev yapmak bir ayrıcalıktır. Bu kurumlardaki bilgi üreten insanlarda da bir farklılık bir farkındalık olmalıdır. Klasik devlet memurluğu şeklinde, sadece mesai kavramı ile değil, bütün enerjisini, benliğini, yeteneğini birleştirerek, vereceği üründe bunu ortaya koymalıdır.

Öğretim kadrosundaki insanların evrensel düşünmesi, kişisellik ve olaylardan sıyrılıp, sistemik görev yapması, bunu yetiştirdiği jenerasyonlara da aşılaması gerekir. Çünkü; onun hatası sadece kendini değil, elinin uzandığı, sesinin duyulduğu, düşüncelerinin paylaşıldığı tüm yapıyı etkiler. Bu etki müspetle menfi arasında hareket eden çok hassas bir ibre gibidir. Bu ibrenin daima müspet bölgede bulunması bir akademisyenin hedefi olmalıdır.

Üretilen üründe kendi payını artıracak, üründe kendi tasarımının ağırlığını görecek ve gösterecek bir çalışma şekli benimsemelidir. Bu çalışmayı bir hayat felsefesi olarak kabullenmesi gerekir. Bu düşünüş; insan kaynağı olarak mezununda, düşünce ve deneyim ürünü olan kitap ve makalelerinde, emek ve bilginin buluştuğu araştırmalarında kendini göstermelidir.

Çünkü; bu düşünce ve çalışma sadece bağlı olduğu, görev yaptığı Yükseköğretim Kurumunu değil, ülkenin gelişmesi, dünya bilimine bir katkı sağlanması ve üretimde kalitenin yakalanmasında, bir köşe taşı olarak, kendini gösterecektir. Bu evrenselliği ve kutsallığı nedeniyle, bilimsel kaynaklarda, bilimle ibadetin karşılaştırılmasında, bilimin önemi çok açık ifade edilmektedir.

Çünkü; ilim bireysellikten öte, insanlık ve gelecek için sarf edilen bir emek ve özveridir. Özverinin seve seve verilmesi, ben sadece benim için değil, toplum için de görevliyim olgunluğuna ermektir. Onun içindir ki; bilimsel gelişmede tevazu vardır. Bunu bir buğday başağının, olgunlaştıkça boynunu eğmesine benzetirler. Bir bilim adamının, kendini geliştirdikçe tevazu ile başını eğmesi, hizmet ettiği toplumun, o bilim adamına yaptığı teşekküre karşı gösterdiği sessiz saygısıdır.

Doç. Dr. Mustafa AYDIN

Mütevelli Heyet Başkanı

 

Rektör’den

Süreli yayınlar, ortaya çıkışından bu yana, yayımlandıkları bilim alanının en yeni ve güncel bilgilerine ulaşmaya aracılık eden temel kaynaklar olmuştur. Bu dergilerin amacı, bilim insanları arasındaki iletişimi sağlamak; yapılan bilimsel çalışmaları, alana ilgi duyanlara aktarmaktır. Böylece, bilim dünyasına katkının da sürekliliği sağlanır ve belirli uzmanlık alanları için önemli arşivler meydana gelir.

Kuşkusuz, Üniversitelerin en önemli varlık nedenlerinden biri, araştırmaları ve bilimsel faaliyetleri desteklemek; bilimsel bilgiyi üreterek topluma sunmaktır. Bu hedefe doğru yol alırken, geniş bir dünya görüşüyle biçimlenen özgür bilimsel bakış açısını, yaratıcı düşünce gücünü ve insan haklarına saygılı yayınları, kamuoyuna aktarmayı ilke edindik. Çok değerli akademisyenlerin yanı sıra geleceğin önemli bilim insanları olacağına inandığımız genç meslektaşlarımıza da dergimizde yer verme, bilimsel yayınlarını teşvik etme gayreti içinde olduk.

Derginin hazırlanmasına katkılarından ötürü, seçkin sosyal bilimcilerden oluşan hakem kurulumuza, editörümüz Prof. Dr. Candan VARLIK’a, yazarlara ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor; gelecek sayılarda, yine sizlerin desteğiyle, daha da zengin bir içerikle buluşmayı diliyorum.

Prof. Dr. Yadigâr İZMİRLİ

İAÜ Rektörü

 

Editör’den

Bilimsel dergiler; akademik hayatın iletişim ortamının hazırladığı ve akademisyenler arasındaki bağlılığı arttırdığı sürece ayakta kalabilir ve başarılı olurlar.

Bilimsel dergiler, akademisyenlerin bilgi alışverişini sağlamalarının yanısıra akademik yükselmeleri için de yardımcı olmaktadır.

İstanbul Aydın Üniverstiesi Dergisi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2003 yılından beri yılda 4 kez olmak üzere yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına da gönderildiği ve diğer yükseköğretim kurumlarından da makale yayımlanmış olduğundan yükseköğretim bilimsel yayımlarında tanınan ve önemli bir yer tutan konuma gelmiştir.

Dergimizin yayımında emeği geçen yayım kurulu, hakem kurulu ve teknik sorumlularına vermiş oldukları emekleri için teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi Ayla ÜNVER ALÇAY

ABMYOD Editörü

ABMYOD
Secured By miniOrange