2022 OCAK CİLT 17 SAYI 65

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

ABMYOD OCAK 2022

ISSN: 1306-3375

e-ISSN: 2148-9998

Cilt: 17  –  Sayı: 65

DOI: 10.17932/IAU.ABMYOD.2006.005/2022.1765

ABMYOD Ocak 2022

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Enerji etkin yapı tasarımı ve parametrelerinin RIBA çalışma planı ile değerlendirilmesi

Evaluation of energy-efficient building design and parameters with RIBA plan of work

Sevilay ÖZDEMİR

Şensin AYDIN YAĞMUR

PDF
Mekân tasarımlarında kullanılan yönlendirme levhaları üzerine inceleme

An examination of direction signs used in space designs

Fatma DURMUŞ AKBAL

Bekir AKBAL

PDF
Sürdürülebilir kumaş tasarımında kompozisyon ve konstrüksiyon farklılıklarının kumaşın fiziksel özellikleri üzerine etkisi

The effect on the physical properties of the fabric in differences in composition and construction in sustainable fabric design

Sinem BUDUN GÜLAS

Ayçin ASMA

Vedat ÖZYAZGAN

Sertan GÜLAL

PDF
Makine öğrenmesi algoritmalarıyla kalp hastalıklarının tespit edilmesine yönelik performans analizi

Performance analysis of machine learning algorithms used to detect heart diseases

Elif ÇİL

Ali GÜNEŞ

PDF
Yenilenebilir enerji potansiyeli ve veri madenciliği tekniklerine dayalı enerji aktarım sistemlerinin geliştirilmesi

Renewable energy potential and development of energy transferring systems

Ahmad OMAİS

Zafer ASLAN

PDF
ABMYOD OCAK 2022 CİLT 17 SAYI 65 DOI NUMARALARI PDF
ABMYOD
Secured By miniOrange