2020 NİSAN CİLT 15 SAYI 58

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

ABMYOD NİSAN 2020

ISSN: 1306-3375

e-ISSN: 2148-9998

Cilt: 15  –  Sayı: 58

DOI: 10.17932/IAU.ABMYOD.2006.005/2020.1558

ABMYOD Nisan 2020

Editörün Mesajı

 

Araştırma Makaleleri

Yaygın din eğitiminde çalışan Kur’an Kursu öğreticilerinin sınıf yönetimi algıları

Employees in religious education the Qur’an Course teachers on the class management perceptions

Ayşe KILIÇARSLAN

Recep Cengiz AKÇAY

PDF
Yeniden işlevlendirme kapsamında tarihi Sultanahmet Cezaevi

Historical Sultanahmet Prison case within the context of re-functioning

Ece KORKUT

Alev ERARSLAN

PDF
Enerji verimliliği açısından yüksek yapılar ve sürdürülebilirlik

High-rise buildings and sustainability in terms of energy efficiency

Edanur ÇİFTÇİ

Süleyman BALYEMEZ

PDF
İş görenlerin bireysel özelliklerinin iş tatmini üzerindeki etkisi

The effect of individual characteristics employees on job satisfaction

Sedef TEKNE

Salih GÜNEY

PDF
Çalışanların iş tatmini düzeylerinin demografik değişkenlere göre incelenmesi

Examination of job satisfaction levels of employees by demographic variables

Nurten ELİBÜYÜK

Salih GÜNEY

PDF
Halk eğitim merkezinde çalışan öğretmenlerin iş doyumu ile yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

The the relationship between job satisfaction and alienation levels of teachers working in the public education centers

Filiz GÜZEL

Cem KİRAZOĞLU

PDF
ABMYOD NİSAN 2020 CİLT 15 SAYI 58 DOI LİSTESİ PDF
ABMYOD
Secured By miniOrange