İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ
ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU (İAÜD-ABMYO)

TELİF HAKKI (COPYRIGHT) FORMU

 

     İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2006 yılı itibari ile ISSN: 1306-3375 numarası ile yılda dört defa çıkarılmaktadır. Aşağıda adı tanımlanan, yazar ve yazarları tarafından imzalanan makalenin İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu tarafından basılmasını, elektronik ortamda yayımlanmasını ve ücretsiz olarak dağıtılmasını kabul ederim / ederiz. Aşağıda adı, künyesi belirtilen yayının telif hakkının İAÜ-ABMYOD dergisine devredileceğini taahhüt ederim / ederiz.

Makale adı:

Yazarlar: