EDİTÖRDEN

Bilimsel dergiler; akademik hayatın iletişim ortamının hazırladığı ve akademisyenler arasındaki bağlılığı arttırdığı sürece ayakta kalabilir ve başarılı olurlar.

Bilimsel dergiler, akademisyenlerin bilgi alışverişini sağlamalarının yanısıra akademik yükselmeleri için de yardımcı olmaktadır.

İstanbul Aydın Üniverstiesi Dergisi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2003 yılından beri yılda 4 kez olmak üzere yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergimiz ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına da gönderildiği ve diğer yükseköğretim kurumlarından da makale yayımlanmış olduğundan yükseköğretim bilimsel yayımlarında tanınan ve önemli bir yer tutan konuma gelmiştir.

Dergimizin yayımında emeği geçen yayım kurulu, hakem kurulu ve teknik sorumlularına vermiş oldukları emekleri için teşekkür ederim.


Saygılarımla

Prof. Dr. Candan VARLIK
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi Editörü