REKTÖRDEN
Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ
                                                     

     Süreli yayınlar, ortaya çıkışından bu yana, yayımlandıkları bilim alanının en yeni ve güncel bilgilerine ulaşmaya aracılık eden temel kaynaklar olmuştur. Bu dergilerin amacı, bilim insanları arasındaki iletişimi sağlamak; yapılan bilimsel çalışmaları, alana ilgi duyanlara aktarmaktır. Böylece, bilim dünyasına katkının da sürekliliği sağlanır ve belirli uzmanlık alanları için önemli arşivler meydana gelir.

     Kuşkusuz, Üniversitelerin en önemli varlık nedenlerinden biri, araştırmaları ve bilimsel faaliyetleri desteklemek; bilimsel bilgiyi üreterek topluma sunmaktır. Bu hedefe doğru yol alırken, geniş bir dünya görüşüyle biçimlenen özgür bilimsel bakış açısını, yaratıcı düşünce gücünü ve insan haklarına saygılı yayınları, kamuoyuna aktarmayı ilke edindik. Çok değerli akademisyenlerin yanı sıra geleceğin önemli bilim insanları olacağına inandığımız genç meslektaşlarımıza da dergimizde yer verme, bilimsel yayınlarını teşvik etme gayreti içinde olduk.

    Derginin hazırlanmasına katkılarından ötürü, seçkin sosyal bilimcilerden oluşan hakem kurulumuza, editörümüz Prof. Dr. Candan VARLIK’a, yazarlara ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor; gelecek sayılarda, yine sizlerin desteğiyle, daha da zengin bir içerikle buluşmayı diliyorum.


Saygılarımla


İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü