Prof. Dr. Candan VARLIK

İstanbul Aydın Üniversitesi
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdürü

 

Florya Yerleşkesi İnönü Cad. No: 38
Küçükçekmece-İstanbul

Tel: 0212 444 1 428 / 1003
Faks: 0212 425 57 59
e-mail: candanvarlik@aydin.edu.tr