İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu, 2006 yılından beri yılda 4 sayı olmak üzere yayım hayatına başlamıştır. Dergimiz, Meslek Yüksekokulumuzun kuruluşunda var olan ve zaman içerisinde bunlara eklenen programlarımızın alanları ile ilgili konularda araştırma makalesi, derleme ve tarama makale eserleri de yayımlamaktadır. Ayrıca diğer yükseköğretim kurumlarından gelen ve dergimiz yayım kurallarına uygun olan bilimsel eserler yayımlanmaktadır.

     Dergimiz hakemli bir dergi olup ulusal ve uluslararası kurumların veri tabanlarında yer alması için gereken çalışmalar sürdürülmektedir.

     Dergimizin yetkili kuralları, makalelerin değerlendirilmesi, yayıma kabulu veya reddine yetkilidir.